Daňové priznanie si môže každý odložiť až o tri mesiace. Kto mal príjem zo zahraničia, môže získať ešte viac času

Na podanie daňových priznaní majú všetci daňovníci čas do 2. apríla. Hoci zvyčajne je potrebné podať daňové priznanie do 31. marca, tento rok tento dátum pripadá na nedeľu. A keďže nasledujúci pondelok je sviatok, termín na podanie daňového priznania sa posúva až na utorok. Komu by tieto dva dni navyše nestačili, môže si jednoducho posunúť termín na priznanie daní o tri mesiace. Tí, ktorí mali príjem zo zahraničia, si môžu daňové povinnosti odsunúť až o šesť mesiacov.

O odklad daňového priznania za rok 2023 netreba žiadať, stačí to daňovému úradu oznámiť. Robí sa tak prostredníctvom tlačiva, ktoré je na tento účel určené. Všetci živnostníci a majitelia firiem, ktorí musia s daňovými úradmi komunikovať elektronicky, musia aj toto oznámenie o predĺžení lehoty daňového priznania podať elektronicky. Zamestnanci či prenajímatelia, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s daňovou správou elektronicky, môžu toto oznámenie doručiť daňovému úradu na papierovom formulári. Stiahnuť si ho možno zo stránky finančnej správy.

Odklad daňového priznania za rok 2023 je potrebné daňovému úradu oznámiť najneskôr v posledný deň, kedy je riadny termín na podanie daňového priznania. Urobiť tak preto treba najneskôr v utorok 2. apríla. Bez ohľadu na to, či niekto podáva odklad elektronicky, alebo na papieri, dôležité je v tento deň formulár odoslať – elektronicky, poštou, alebo ho osobne priniesť na daňový úrad. Pri zasielaní poštou nie je dôležité, kedy daňový úrad oznámenie o odklade daňového priznania dostane, ale rozhoduje pečiatka s dátumom na obálke.

Odklad daňového priznania za rok 2023: ako vypísať formulár

Kto chce získať odklad daňového priznania za rok 2023, potrebuje na to formulár s názvom Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Do prvého riadku je potrebné uviesť DIČ. Kto nemá pridelené DIČ, nechá toto políčko prázdne. Namiesto toho vyplní do riadku 5 svoje rodné číslo.

Fyzická osoba následne vypíše, že žiada o odklad daňového priznania za rok 2023. Právnické osoby si zvolia presný dátum, za aké obdobie si chcú odložiť daňové priznanie.

V prípade, že niekto už podal o oznámenie o odklade daňového priznania, ale urobil v ňom chybu, vyznačí krížikom, že nové oznámenie podáva z dôvodu opravy údajov, ktoré boli v predchádzajúcom oznámení. Zároveň vedľa napíše dátum, kedy zaslal predchádzajúce oznámenie.

Ak oznámenie o odklade daňového priznania podáva fyzická osoba, do riadkov 2, 3 a 4 vypíše svoje meno a titul. Daňovník, ktorý nevyplnil DIČ, napíše do riadku 5 svoje rodné číslo. Dátum narodenia v riadku 6 vypĺňa len ten, kto nemá na Slovensku pridelené DIČ ani rodné číslo, ostatní nechajú toto políčko prázdne.

Firmy vyplnia názov a IČO do riadkov 7 a 8. Fyzické osoby tieto riadky nevypĺňajú.

Do riadkov 9 až 13 je potrebné uviesť adresu trvalého pobytu. Firmy sem zase napíšu adresu svojho sídla. Kto nemá na Slovensku trvalý pobyt alebo sídlo, vypíše riadky 14 až 17. Ostatní ich nechajú prázdne.

Odklad daňového priznania za rok 2023: tri alebo šesť mesiacov

V ďalšom kroku si pri vypisovaní formulára treba vybrať, o aký odklad daňového priznania za rok 2023 máme záujem. Ľudia, ktorí mali len príjmy zo Slovenska, si môžu daňové priznanie odložiť najviac o tri kalendárne mesiace. V takom prípade krížikom vyznačia, že majú záujem o predĺženie lehoty podľa § 49 ods. 3 písm. a) zákona. Vedľa musia uviesť nový termín, do kedy podajú daňové priznanie. Píše sa sem vždy posledný deň, kalendárneho mesiaca, v ktorom podáme daňové priznanie. Kto chce využiť trojmesačnú lehotu, uvedie sem preto 30. jún 2024.

Kto mal aj príjem zo zahraničia, môže získať odklad až na šesť mesiacov. Musí preto krížikom vyznačiť, že chce predĺženie lehoty podľa § 49 ods. 3 písm. b) zákona. A vedľa takisto napíše dátum, do ktorého podá daňové priznanie. V prípade, že niekto chce využiť celých šesť mesiacov, uvedie sem, že daňové priznanie podá do 30. septembra 2024.

Ak niekto využije odklad daňového priznania za rok 2024 o šesť mesiacov, no v podanom daňovom priznaní neuvedie príjmy zo zahraničia, hrozí mu, že mu daňový úrad vyrúbi pokutu. V takom prípade totiž podá daňovník priznanie po termíne.

Na konci oznámenia je potrebné uviesť meno človeka, ktorý oznámenie vypracoval. Vedľa sa napíše aktuálny dátum a telefónne číslo. Kto podáva oznámenie o predĺžení lehoty daňového priznania na papierovom formulári, nesmie zabudnúť tento dokument aj podpísať.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať