Užitočné linky

Informácie o vašom vozidle

SKP - slovenská kancelária poisťovateľov

Tu si skontrolujete či máte PZP, kde ho máte, aký je váš výročný deň, v akej poisťovni máte PZP uzatvorené, a aké je čislo vašej poistnej zmluvy.

Kontrola diaľničnej známky

Je na vašom vozidle platná diaľničná známka? Tu si to viete bezplatne skontrolovať.

Carvertical

Tu si to viete za polplatok skontrolovať.
Stáčanie kilometrov, Poškodenie, Fotografie Bezpečnostné stiahnutia z trhu, Zmeny vlastníka, Záznamy o krádežiach.